Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Huỳnh Thị Đào

Bình Định